Regulamin biletów elektronicznych

REGULAMIN KORZYSTANIA 
Z BILETU ELEKTRONICZNEGO (EM-karty)
w Komercyjnych Liniach Autobusowych LUZ Sp. z o.o.*

 

 * Regulamin stanowi integralną część Regulaminu Przewozu Osób Autobusami Komercyjnych Linii Autobusowych LUZ Sp. z o.o.

 

BILET ELEKTRONICZNY:

1) Bilet elektroniczny jest kopią biletu papierowego zapisanego na karcie elektronicznej tzw. EM-karcie.

2) EM-karta pasażera jest plastikową, zbliżeniową kartą chipową zawierającą wszelkie informacje dotyczące jej posiadacza (dane pasażera, nr biletu oraz trasę przejazdu).

3) Prawidłowo zaprogramowana i odczytana przez bileterkę karta uprawnia do przejazdu autobusami kursowymi naszego Przedsiębiorstwa.

4) EM-kartą może posługiwać się wyłącznie osoba, na którą została ona wydana

5) Pierwszą EM-kartę do biletu miesięcznego pasażer otrzymuje za darmo.

6) W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub utraty EM-karty, za jej ponowne wydanie pasażer zobowiązany jest uiścić opłatę w wysokości 30,00 zł brutto.

 


INSTRUKCJA DLA PASAŻERA:

1) Podczas wsiadania do autobusu pasażer obowiązkowo rejestruje swój przejazd poprzez przyłożenie EM-karty (na ok. 2 sekundy) do czytnika znajdującego się w górnej części bileterki.

2) Karta jest ważna, gdy bileterka wyda pojedynczy sygnał akceptujący dane zawarte na karcie

3) EM-karta ważna jest łącznie z biletem papierowym (paragon fiskalny). Pasażer nie może korzystać z przewozu tylko na podstawie jednego z tych elementów.

4) Podczas kontroli rewizorskiej pasażer ma obowiązek przedstawić na wezwanie kontrolującego EM-kartę oraz paragon fiskalny wraz z dokumentem tożsamości, a w przypadku biletów objętych ulgą ustawową również dokumentem uprawniającym do ulgi.

5) Pasażer zobowiązany jest zakupić jednorazowy bilet uprawniający do przejazdu danym kursem jeżeli:

a. nie posiada przy sobie ważnej EM-karty

b. nie posiada przy sobie biletu papierowego (paragonu fiskalnego)

c. próba rejestracji przejazdu zakończyła się jakimkolwiek komunikatem o braku uprawnień do przejazdu na danym kursie.

6) Nie zaleca się:

a. Zginania karty

b. Przetrzymywania karty w niskich temperaturach (poniżej 4 oC)

c. Poddawania karty działaniu wysokich temperatur (powyżej 50 oC)

d. Trzymania karty w miejscach powodujących jej odkształcenie, takich jak tylne kieszenie spodni itp.

 

 

BILET ELEKTRONICZNY (EM karta)
w Komercyjnych Liniach Autobusowych LUZ Sp. z o.o.

 

PYTANIA i ODPOWIEDZI:

 

Co zrobić i jaka jest przyczyna w wypadku gdy bileterka autobusowa w chwili odczytu karty wyświetli komunikat: „BŁĄD ODCZYTU EM-KARTY”?

Karta została przyłożona do czytnika na zbyt krótki okres czasu. 
EM-kartę należy w takim wypadku przyłożyć do czytnika ponownie i przytrzymać ją na czas około 2 sekund.

 

Co zrobić i jaka jest przyczyna w wypadku gdy bileterka autobusowa w chwili odczytu karty wyświetli komunikat: „BŁĄD DANYCH EM-KARTY”?

Na skutek zdjęcia EM-karty z programatora nie została dokończona operacja jej programowania w kasie biletowej podczas sprzedaży. Konieczne jest zgłoszenie się do kierownika kas biletowych (w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00), który przeprowadzi awaryjne programowanie karty.

 

Co zrobić i jaka jest przyczyna w wypadku gdy bileterka autobusowa w chwili odczytu karty wyświetli komunikat: „NIEWŁAŚCIWY OKRES WAŻNOŚCI”?

Bilet zapisany w EM-karcie stracił ważność. Należy zakupić nowy bilet.

 

Co zrobić i jaka jest przyczyna w wypadku gdy bileterka autobusowa w chwili odczytu karty wyświetli komunikat: „NIEWŁAŚCIWA TRASA”?

Bilet zapisany w EM-karcie nie obejmuje przystanku lub całej trasy, z której pasażer chce skorzystać w momencie wejścia do autobusu. 
Należy posłużyć się paragonem fiskalnym aby potwierdzić ważność biletu, a w drugiej kolejności należy zgłosić ten problem w kasach biletowych celem jego wyjaśnienia i ewentualnej korekty trasy zapisanej w EM-karcie.

 

Co zrobić i jaka jest przyczyna w wypadku gdy bileterka autobusowa w chwili odczytu karty wyświetli komunikat: „EM-KARTA ZASTRZEŻONA”?

EM-karta pasażera znalazła się na „czarnej liście” kart zablokowanych, kierowca ma prawo zatrzymać taką kartę do wyjaśnienia. 
Karta mogła zostać wciągnięta na „czarną listę” z kilku powodów, najczęstszym jest zgłoszenie przez właściciela faktu zaginięcia karty lub jej kradzieży.

 

Czy posiadacz EM-karty może kupić bilet miesięczny w autobusie?

Tak, pasażer posiadający EM-kartę może zakupić kolejny bilet miesięczny u kierowcy autobusu.
Zakupu można dokonać jedynie na ostatnim przystanku autobusu (pętla) w terminach od 25 dnia miesiąca bieżącego do 5 dnia miesiąca następnego.


Jeżeli na powyższej liście nie znalazł Pan/Pani odpowiedzi na swoje pytanie, prosimy o kontakt osobisty z kasą biletową w Opolu ul. Krakowska 51/15 od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 16.00, bądź mailowy: biuro@luz.opole.pl