Wykaz ulg dla biletów

Wykaz ulg dla biletów:

     
           

Miesięcznych

       
           

Grupa społeczna

     

         Ulga

Doktorant         51%
Dziecko niepełnosprawne     78%
Kombatant       51%
Nauczyciel         33%
Nauczyciel akademicki     33%
Niewidomy       37%
Niewidomy niezdolny do samodzielnej egzystencji 93%
Student         51%
Uczeń         49%
           

Jednorazowych

       
           

Grupa społeczna

     

         Ulga

Celnik (na służbie)       78%
Dziecko do 4 lat       78%
Dziecko niepełnosprawne     78%
Dziecko od 4 do 5 lat       37%
Inwalida wojenny - I gr.     78%
Inwalida wojenny - pozostałe grupy   37%
Kombatant       51%
Niewidoma ofiara działań wojennych   78%
Niewidomy       37%
Niewidomy niezdolny do samodzielnej egzystencji 93%
Opiekun dziecka niepełnosprawnego   78%
Opiekun inwalidy wojennego - I gr.   95%
Opiekun osoby niesamodzielnej     95%
Osoba niesamodzielna       49%
Policjant (na służbie)       78%
Przewodnik niewidomego     95%
Straż graniczna - ochr. SK     100%
Straż graniczna (na służbie)     78%
Weteran inwalida       37%
Żołnierz niezawodowy       78%
Żołnierz ŻW       78%