Znajdź połączenie na naszych liniach autobusowych

Rozpocznij wpisywanie a system podpowie Ci nazwę przystanku.
Jeżeli chcesz poznać rozkład jazdy z Twojego przystanku uzupełnij tylko jedno pole wyszukiwarki i kliknij szukaj.

Szukaj
Dzień dobry, jest
19.04.2024
08:27

Regulamin korzystania z Wi-Fi

Regulamin korzystania z Punktu Dostępowego WiFi w ramach 
Regulaminu Przewozu Osób Autobusami Komercyjnych Linii 
Autobusowych LUZ Sp. z o.o.

§1 Korzystanie z Usługi WI-FI odbywa się bezpłatnie.

§2 Korzystanie z Usługi WI-FI możliwe jest wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

§3 Komercyjne Linie Autobusowe LUZ Sp. z o.o. nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za:

  • czasowy brak dostępu do Usługi WI-FI, ani za obniżenie przepustowości łącza,
  • nieuprawnione użycie oprogramowania lub innych utworów będących przedmiotem ochrony własności intelektualnej dostępnych w Internecie,
  • szkody wyrządzone przez oprogramowanie dostarczone przez strony trzecie,
  • za warunki techniczne panujące w sieci radiowej oraz opóźnienia w strefie Internetowej, które mogą mieć wpływ na rzeczywisty transfer do i z komputera pasażera w Internecie.

§4 Komercyjne Linie Autobusowe LUZ Sp. z o.o. nie prowadzi wsparcia dla pasażera, jak również nie ponosi odpowiedzialności za kompatybilność urządzeń pasażera z infrastrukturą punktu dostępowego. 

§5 Ze względów bezpieczeństwa nie jest gwarantowana dostępność do wszystkich usług sieciowych.

§6 Transmisja radiowa Usługi WI-FI nie jest szyfrowana.

§7 Pasażer korzysta z Usługi WI-FI wyłącznie na własne ryzyko.

§8 Pasażerowi nie wolno używać Usługi WI-FI do następujących celów:

  • przesyłania i udostępniania treści, które są niezgodne z prawem lub są przedmiotem ochrony własności intelektualnej, której pasażer nie jest uprawniony,
  • przesyłania i udostępniania treści mogących naruszyć czyjekolwiek dobra osobiste,
  • masowego rozsyłania niezamówionych przez odbiorców treści o charakterze reklamowym (tzw.spam),
  • rozpowszechniania wirusów komputerowych i innych programów mogących uszkodzić komputery innych użytkowników Internetu,
  • odsprzedawania dostępu do sieci Internet bez wiedzy i pisemnej zgody Komercyjnych Linii Autobusowych LUZ Sp. z o.o.
  • obciążania w znacznym stopniu pasma poprzez udostępnianie serwerów WWW, IRC, NNTP itp.

§9 W przypadku nie przestrzegania przez pasażera postanowień niniejszego Regulaminu lub niezgodnego z przeznaczeniem korzystania z Usługi WI-FI Komercyjne Linie Autobusowe LUZ Sp. z o.o. mają prawo zablokować dostęp do Usługi WI-FI lub ograniczyć przepustowość/szybkość łącza.

§10 Pasażer ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób, w jaki korzysta z Usługi WI-FI, w tym za treści i inną zawartość przesyłanych wiadomości. 

§11 Za skutki wynikające z korzystania z Usługi WI-FI, a powstałe w związku z udostępnieniem przez pasażera osobom trzecim hasła/kodu dostępu/loginu/innych danych pasażera, wyłączną odpowiedzialność ponosi pasażer.

§12 Pasażerowi nie przysługują żadne roszczenia z tytułu czasowego bądź stałego braku sygnału internetowego lub ograniczenia przepustowości łącza wynikającego z wyłączenia lub problemów technicznych z nadajnikiem.

§13 Komercyjne Linie Autobusowe LUZ Sp. z o.o. mogą w celu realizacji Usługi WI-FI posługiwać się plikami „cookies”, które mogą zapisywać się na komputerze pasażera. Pliki takie mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu pasażerów i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron oraz umożliwiają sprawne świadczenie Usługi WI-FI. Pasażer może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, jednakże wyłączenie cookies może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z Usługi WI-FI.

§14 Komercyjne Linie Autobusowe LUZ Sp. z o.o. nie odpowiadają za politykę ochrony prywatności innych stron internetowych.

§15 Komercyjne Linie Autobusowe LUZ Sp. z o.o. zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie. Z tego tytułu pasażerowi nie przysługują żadne roszczenia.

§16 W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

HASŁO DOSTĘPOWE: luzopole

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.