WAŻNY KOMUNIKAT

Drodzy Pasażerowie,

Przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego chcieliśmy przypomnieć kilka najważniejszych zasad zakupu biletów miesięcznych w autobusach:

1) W autobusie jedynie przedłużamy bilet zapisany w em-karcie, tzn. kierowca nie ma możliwości zmiany danych pasażera, trasy, okresu ważności, czy rodzaju i wielkości ulgi.

2) Przedłużenia biletu w autobusie można dokonać tylko jeżeli przerwa w zakupach biletów miesięcznych nie była dłuższa niż 60 dni

3) Pasażerowie, którzy chcą nabyć w autobusie bilet na wrzesień, a nie mieli wykupionego biletu na sierpień mogą to zrobić, ale dopiero po dniu 01.09.2017. W innym przypadku kasa fiskalna automatycznie sprzeda bilet na pierwszy wolny miesiąc, czyli sierpień.

4) Pasażer musi okazać ważny dokument uprawniający do zakupu biletu ulgowego.

W przypadku jakichkolwiek problemów lub koniecznych do wprowadzenia zmian w biletach zapraszamy do naszego biura w Opolu (ul. Krakowska 51/15) w godzinach. 9.00-16.00.

powrót do listy aktualności