Znajdź połączenie na naszych liniach autobusowych

Rozpocznij wpisywanie a system podpowie Ci nazwę przystanku.
Jeżeli chcesz poznać rozkład jazdy z Twojego przystanku uzupełnij tylko jedno pole wyszukiwarki i kliknij szukaj.

Szukaj
Dzień dobry, jest
23.06.2024
06:12

Regulamin linii autobusowych

Regulamin linii autobusowych

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB AUTOBUSAMI
Komercyjnych Linii Autobusowych LUZ Spółki z o.o.

I. Zasady ogólne.

1. Przewóz odbywa się wyłącznie na podstawie ważnego biletu jednorazowego, bądź miesięcznego elektronicznego (EM-karty) łącznie z biletem papierowym (paragon fiskalny);
2. Ważny bilet jest potwierdzeniem uiszczenia należności za przejazd oraz ubezpieczeniem na czas trwania podróży;
3. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowi Regulamin korzystania z biletu elektronicznego (EM-karty).
4. Bilet jednorazowy nabywa się u kierowcy autobusu;
5. Bilet jednorazowy ulgowy można nabyć dopiero po okazaniu ważnego dokumentu uprawniającego do zniżki;
6. Bilet miesięczny kupuje się w siedzibie Spółki, usytuowanej przy ul. Krakowskiej 51 pok. 15, 45-018 Opole;
7. Bilet miesięczny można przedłużyć w autobusie u kierowcy w okresie od 25 dnia mijającego miesiąca do 5 dnia miesiąca właściwego;
8. Bilet miesięczny uprawnia wyłącznie jego właściciela do nieograniczonej liczby przejazdów na danej trasie w ciągu miesiąca, na okres na który został wykupiony;
9. Bilet miesięczny wystawiany jest personalnie na nazwisko jego właściciela i jest ważny tylko w połączeniu z dokumentem tożsamości właściciela;
10. Bilet miesięczny ulgowy jest ważny razem z ważnym dokumentem uprawniającym jego właściciela do zniżki;
11. Komercyjne Linie Autobusowe LUZ Sp. z o.o. dopuszczają możliwość przejazdów kombinowanych* na podstawie biletów jednorazowych oraz miesięcznych;
12. Bilet dla przejazdu kombinowanego wydaje się na całą relację przejazdu podróżnego – od przystanku wsiadania do przystanku docelowego podróży;
13. Wysokość opłaty za przewóz osób autobusami Komercyjnych Linii Autobusowych LUZ Sp. z o.o. ustala się za łączną odległość taryfową całej drogi/trasy, na której odbywa się przejazd – dotyczy także przejazdów kombinowanych;

II. Obowiązki pasażerów.

1. Pasażer zobowiązany jest do posiadania ważnego biletu uprawniającego go do przejazdu przez cały czas trwania podróży;
2. Pasażer podróżujący bez ważnego biletu lub dokumentu tożsamości zobowiązany jest uiścić opłatę karną oraz wykupić bilet uprawniający do kontynuowania podróży;
3. Odstępowanie biletu przez jego właściciela innej osobie jest zabronione pod groźbą odpowiedzialności karnej za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów;
4. Pasażerowie mogą przewozić bagaż podręczny, jeżeli istnieje możliwość umieszczenia go w pojeździe w taki sposób, by nie utrudniał on nikomu podróży i nie zagrażał bezpieczeństwu jazdy;
5. Zabrania się umieszczania bagażu na miejscach przeznaczonych do siedzenia;
6. Pasażer ponosi odpowiedzialność za zawinione przez niego szkody powstałe w autobusie;
7. Zabrania się przewożenia materiałów niebezpiecznych, mogących spowodować zagrożenie dla życia lub zdrowia pasażerów, szkodę w mieniu bądź niebezpieczeństwo dla ruchu drogowego;
8. Zabrania się przewożenia zwierząt;
9. Zabrania się wstępu do autobusu oraz jazdy pasażerom znajdującym się w widocznym stanie nietrzeźwości;
10. Zabrania się wstępu do autobusu z jedzeniem oraz otwartymi napojami;
11. Zabrania się korzystania z e-papierosów, produktów tytoniowych, spożywania alkoholu, napojów oraz posiłków w autobusie;
12. Pasażer ma prawo składać skargi, wnioski i zażalenia dotyczące warunków przewozu, na zasadach określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego i innych aktach prawnych.
13. Pasażerowie uprawnieni do przejazdów ulgowych przed zakupem biletu zobowiązani są bez wezwania okazać dokument uprawniający do ulgi;
14. Pasażerowie małoletni do lat 5 mogą podróżować wyłącznie na miejscach siedzących.
15. Przy przejazdach na wszystkich połączeniach obsługiwanych przez KLA LUZ Sp. z o.o. obowiązuje bezwzględny nakaz zakrywania ust oraz nosa (maseczka, przyłbica, itp.)

III. Obowiązki przewoźnika.

1. Spółka jest zobowiązana zapewnić pasażerom bezpieczeństwo jazdy sprawnymi technicznie autobusami, kierowanymi przez profesjonalnych kierowców;
2. Kierowca autobusu ma obowiązek:
a) przestrzegać przepisów określonych w Prawie o ruchu drogowym i innych aktach prawnych z zakresu dotyczącego kierowania pojazdami oraz regulaminu Spółki;
b) zachowywać należytą staranność w celu realizowania przewozów zgodnie z rozkładem jazdy;
c) zatrzymywać autobus w celu wysiadania i wsiadania pasażerów wyłącznie na przystankach autobusowych uwzględnionych w rozkładzie jazdy;
3. Za wszelkiego rodzaju nieprawidłowości, niezależne od przewoźnika (w tym opóźnienia spowodowane warunkami drogowymi), Spółka odpowiedzialności nie ponosi;
4. Kierowca autobusu oraz osoby upoważnione przez przewoźnika, mają prawo kontrolować bilety, dokumenty tożsamości oraz uprawnienia do ulgowych przejazdów pasażerów;
5. W przypadku ujawnienia:
a) faktu jazdy bez ważnego dokumentu tożsamości lub dokumentu uprawniającego do ulgi, kierowca lub uprawniony kontroler ma prawo żądać zapłacenia przez pasażera opłaty karnej w wysokości 120 zł (słownie: sto dwadzieścia złotych 00/100) oraz wykupienia biletu do kontynuowania przejazdu;
b) faktu jazdy bez ważnego biletu, kierowca lub uprawniony kontroler ma prawo żądać zapłacenia przez pasażera opłaty karnej w wysokości 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych 00/100) oraz wykupienia biletu do kontynuowania przejazdu;
c) zawinionego przez pasażera wstrzymania kursu lub zmiany jego trasy, kierowca lub uprawniony kontroler ma prawo żądać zapłacenia przez pasażera opłaty karnej w wysokości 450 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100);
6. Kierowca lub uprawniony kontroler ma prawo wydalić z autobusu pasażera zachowującego się w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszego regulaminu oraz żądać w tym zakresie pomocy ze strony ustawowo umocowanych organów porządkowych.

IV. Postanowienia końcowe.

1. Warunkiem korzystania z przewozu autobusem Komercyjnych Linii Autobusowych LUZ Sp. z o.o. jest akceptacja przez pasażera postanowień niniejszego Regulaminu;
2. Wykupienie przez pasażera biletu jest jednoznaczne z tym, że akceptuje on ten Regulamin;
3. Zaleca się, by kupujący bilety jednorazowe płacili za nie odliczoną wcześniej kwotą pieniędzy;
4. Zaleca się, by korzystający z przystanków pośrednich pojawiali się na nich z co najmniej pięciominutowym wyprzedzeniem w stosunku do umieszczonego w rozkładzie jazdy terminu odjazdu autobusu.

 

Prezes zarządu
Mirosław Domagała

 

* Przejazdem kombinowanym jest przejazd przesiadkowy realizowany autobusem/autobusami KLA LUZ Sp. z o.o. na dwóch lub więcej łączących się ze sobą osobnych liniach regularnych.

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.